Ανακοίνωση διαδικτυακών Μαθημάτων

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου τα μαθήματα θα συνεχιστούν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας WEBEX.

Scroll to Top