Έχετε απορίες;

Συχνές ερωτήσεις

Χρησιμοποιούμε εποπτικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας και τη δική μας ηλεκτρονική πλατφόρμα BlinkUs.

Το μάθημα σε οργανωμένη τάξη είναι συνδεδεμένο με ελεγχόμενη γνώση, κοινωνικότητα, επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των μαθητών.

Τα παιδιά είναι καλό να ξεκινούν την ξένη γλώσσα στην ηλικία των 7, δηλαδή όταν φτάνουν στην δευτέρα δημοτικού.

Scroll to Top